Ochrana osobních údajů

BeconfiDent dodává pouze produkty nejvyšší jakosti vyrobené ve Spojených státech.Proto nabízíme všem kupujícím 100% záruku spokojenosti zákazníka, což znamená, že dostanete své peníze zpět, pokud nejste s naším produktem spokojeni. Více info v našich obchodních podmínkách viz bod 8.

Objednávky přijaté do 15:00, odesíláme ještě týž den a Vy zboží zpravidla obdržíte následující pracovní den.

Veškeré získané údaje o Vás použijeme pouze k vyřízení Vaší objednávky a v žádném případě je neposkytneme třetí osobě.

Provozovatelem internetového obchodu beconfident.cz je společnosti beconfiDent Czech s.r.o., IČ:29352959, DIČ:CZ29352959, se sídlem Leitnerova 30, Brno, 60200. Společnost je zapsaná ve spisové značce C 74561 vedená u Krajského soudu v Brně.

1. PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1 Děkujeme za návštěvu beconfident.cz (dále jen "Web"). Tento Web je provozován společností beconfiDent Czech s.r.o.(dále jen "Beconfident"). Odkazy v zásadách "my", "nám", "naše" a "sami" jsou odkazy na Beconfident.

1.2 Bereme soukromí našich uživatelů webu vážně. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobně identifikovatelné informace (dále jen "osobní údaje") o Vás budou shromažďovány prostřednictvím tohoto webu a co s těmito informacemi budeme dělat.

1.3 Registrací jako uživatel webových stránek, nebo jiným odesláním osobních informací prostřednictvím webové stránky, dáváte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely a prostředky stanovené v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Přečtěte si toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů spolu s Obchodnímu podmínkami webu, které jsou součástí tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

2. SHROMÁŽDĚNÉ INFORMACE

2.1 shromažďujeme o Vás osobní informace prostřednictvím webové stránky když: odesíláte online formulář, se účastníte online průzkumu, a pokaždé, když nám zašlete e-mailem vaše údaje. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat, kromě jiných také podrobnosti, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, datum narození a poštovní adresa. Tyto informace můžeme kdykoliv doplnit o informacemi z jiných zdrojů.

2.2 Souhlasíte, že veškeré osobní údaje, které nám poskytnete přes webové stránky budou pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

2.3 Při odeslání vašich osobních údajů prostřednictvím webové stránky, se má za to, že souhlasíte se zpracováním a nakládáním s vašimi osobními údaji podle tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

2.4 V případě, že váš věk zaujme naši pozornost a vy jste mladší 18ti let, vás musíme požádat, abyste nám poskytli vaše celé jméno a jméno spolu s e-mailovou adresu vašeho rodiče a/nebo zákonného zástupce. Poté zašleme na uvedený e-mail rodičů, nebo zákonného zástupce vysvětlení povahy vašich osobních údajů, které jsme získali společně s našimi zásadami v souvislosti s používáním takových informací tak, jak jsou uvedené v zásadách. Rodič, nebo zákonný zástupce bude vyzván, aby poskytl svůj souhlas ke shromažďování a využívání osobních údajů a tento zaslal jako odpověď na náš e-mail. Pokud rodič, nebo zákonný zástupce nebude souhlasit, a nebo neodpoví v přiměřené lhůtě, vymažeme vaše osobní informace a jméno s e-mailovou adresou vašeho rodiče, nebo zákonného zástupce z naší databáze.

JAK VYUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ INFORMACE

2.5. zpracováváme vaše osobní informace shromážděné pomocí tohoto webu pro následující účely:

 • vaší online registrací
 • zabývání se vašimi dotazy a žádostmi
 • provádění průzkumů trhu
 • provádění průzkumů
 • poskytování informací o produktech a službách, které nabízíme
 • hospodářský a strategický rozvoj
 • správu webových stránek
 • zdokonalení webových stránek podle vašich potřeb

2.6 Vaše osobní údaje budou použity nebo zveřejněny pro přímý marketing elektronickými prostředky pouze v případě, kdy nám výslovně povolíte takovéto použití nebo zveřejnění.

3. ZVEŘEJNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 můžeme sdílet nebo převést vaše osobní informace a neosobní identifikovatelné informace:

 • našim filiálkám (a našim/jejich právním nástupcům)
 • našim licenčním partnerům
 • našim partnerům a
 • dalším třetím stranám, které budou zpracovávat data naším jménem, ale pouze k účelům popsaným v zásadách

3.2 Nezveřejníme vaše osobní údaje žádné třetí straně, s výjimkou případů:

 • kdy se v dobré víře domníváme, že zveřejnění je mimo jiné nezbytné k obraně, nebo prevenci
 • kdy budete ve vážném a bezprostředním ohrožení na životě, zdraví nebo bezpečnosti
 • kdy bude ve vážném ohrožení veřejné zdraví a veřejná bezpečnost
 • kdy došlo, dochází, nebo může dojít k protiprávní činnosti, v takových případech můžeme použít nebo prozradit vaše osobní informace jako nezbytnou součást našeho šetření věci, nebo v případě ohlášení obav příslušným osobám nebo orgánům; nebo
 • použití nebo zveřejnění vašich osobních údajů je požadováno nebo povoleno právem.
4. POUŽITÍ COOKIES

4.1 abychom vám zajistili efektivní procházení, můžeme použít „relaci“ souborů cookie na tomto webu.

4.2 Cookie je textový řetězec informací, který web převede do souboru cookie internetového prohlížeče vašeho pevného disku ve vašem počítači tak, že si web může pamatovat, kdo jste. Soubor cookie obvykle obsahuje název domény, z níž soubor cookie pochází, "životnost" souboru cookie a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo. Klepnutím sem získáte další informace o souborech cookie (www.allaboutcookies.org/cookies).

4.3 "Relace" cookies jsou dočasné a jsou smazány po zavření internetového prohlížeče.

4.4 můžeme využívat "relace" souborů cookie pro následující účely:

 • k pomoci vás poznat, při přesunech mezi stránkami na tomto webu
 • k poznamenání stránek, které jste na tomto webu navštívili
 • k pomoci zlepšit vaše zkušenosti z tohoto webu
 • ke kompilaci anonymní statistiky o vašem procházení a vybudování demografického profilu (pokud použijeme soubory cookie tímto způsobem, vy nebudete identifikovatelní a všechny informace shromážděné budou použity pouze v souhrnné formě pro účely vykazování).

4.5 Inzerenti na tomto webu mohou používat také soubory cookie.

4.6 Budete mít možnost přijmout nebo odmítnout soubory cookie změnou nastavení v prohlížeči. Avšak nemusíte být schopni používat všechny interaktivní funkce našich webových stránek, pokud budou soubory cookie zakázány. Chcete-li zjistit, jak zakázat/povolit soubory cookie, klepněte sem (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/).

5. PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH INFORMACÍ MIMO ÚZEMÍ EU

Společnosti skupiny beconfiDent, nabyvatelé licencí, partneři a ostatní třetí strany mohou mít svá sídla v zahraničí mimo i uvnitř území Evropské unie. Přestože země mimo Evropskou unii nemusí vyžadovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako země v rámci Evropské unie, požadujeme po skupině našich společností, nabyvatelích licencí, partnerech a ostatních třetích stranách, aby dodržovaly stejné postupy, jaké sami dodržujeme s ohledem na Vaše osobní údaje, včetně tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Neposkytneme žádné Vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu s výjimkou toho, jak byla uvedeno v bodě Zásady.

6. ODKAZY Z NAŠEHO WEBU NA STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Odkazy na této stránce a jiných webech, které provozujeme, můžou směřovat na webové stránky třetích stran. Mějte, prosím, na paměti, že nejsme zodpovědní za zásady ochrany osobních údajů jiných webů. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na informace, které shromažďujeme prostřednictvím tohoto webu. Doporučujeme Vám, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů ostatních webů, na které se můžete propojit z našeho webu.

7. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA

Pokud byste chtěli získat přístup k vašim osobním údajům, které jsme shromáždili, abyste zjistili, že jsou přesné a aktuální, nebo máte další dotazy ohledně vašich osobních údajů, které jsme získali, můžete kontaktovat našeho pracovníka na info@beconfi.cz

8. BEZPEČNOST INFORMACÍ

8.1 Učinili jsme přiměřené kroky k zachování bezpečnosti vašich osobních údajů online i offline. Pokud je váš prohlížeč vhodně nakonfigurován, vždy obdržíte informaci zda informace, které nám posíláte budou zabezpečené (šifrované), nebo nezabezpečené (nešifrované).

8.2 Pravidelně kontrolujeme vývoj technologií zabezpečení a šifrování. Bohužel za žádný přenos dat přes Internet se není možno zaručit, že bude naprosto bezpečný. Proto i když se snažíme chránit takové informace, nemůžeme zajistit nebo zaručit bezpečnost veškerých informací, které nám přenášíte přes Internet a musíte tak učinit na vlastní nebezpečí. Jakmile obdržíme informaci o přenosu vašeho e-mailu, podnikáme uvážlivé kroky, abychom zachovali zabezpečení informací v našem vlastním systému.

9. OZNÁMENÍ O ZMĚNÁCH V PROHLÁŠENÍ O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Toto je naše aktuální prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Nahrazuje všechny ostatní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro tento web. Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom vás o tom informovali. Naše práva na používání vašich osobních údajů budou založena na prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v okamžiku, kdy byly tyto informace použity. Pokud budou předcházející věty považovány za porušení platných zákonů, použijí se prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů platné v době, kdy došlo k shromáždění vašich osobních údajů.

10. JURISDIKCE

Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů se vykládá v souladu s právními předpisy ČR. Děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek.

Svět sebedůvěry!

E-commerce and design by: Crealevant